Lejebetingelser

 

Generelt

Lejer modtager det lejede udstyr i god og vedligeholdt stand, og er forpligtiget til ved lejeperiodens udløb at returnere det i samme stand (almindelig slitage som følge af forsvarlig brug ses der bort fra),

Udgifter til reparation af det lejede udstyr påhviler udlejer i forbindelse med normal slitage. Såfremt reparation er nødvendiggjort  af mislighold, hærværk, tyveri, fejlbetjening eller bortkomst, påhviler der lejer af erstatte samt betale for istandsættelse af det lejede udstyr.

 

Forsikring

Det påhviler lejer at holde det lejede udstyr forsikret fra udleveringstidspunktet indtil returnering.

Der kan dog tegnes forsikring ved forudgående aftale.

 

Fejl og mangler

I tilfælde af fejl og mangler i udstyret, skal udlejer kontaktes straks efter konstatering.

Udlejer vil om det er muligt udbedre fejl og mangler. Der kan ikke opnås erstatning ved fejl og mangler, dog kan lejen helt eller delvis refunderes.

 

Tilbehør

Skal leveres af udlejer med mindre andet er særskilt aftalt.

 

Udlevering & returnering.

Udlevering og returnering sker på et nærmere aftalt tidspunkt. Ved for sen returnering, betales den gældende lejetakst indtil udstyret returneres.

 

Lejeaftalen

Lejer underskriver lejeaftalen og sender den retur senest 8 dage fra udskriftdatoen.  Dette kan ske via brev eller ved at scanne det ind og maile det til info@avtec.dk

 

Depositum

Eventuel depositum vil fremgå af lejeaftalen og skal betales senest 8 dage fra udskriftsdato

 

Betaling:

·         Overføres til Nordea Bank 2450– 6269337700 -  Husk at oplyse fakturanummer eller lejeaftalenummer.

Ved for sen betaling beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00

 

Fortrydelsesret

Lejeaftalen kan annulleres indtil 30 dage før lejeperiodens start. Er der betalt depositum refunderes dette til lejers konto. Dog trækkes der DDK. 25,00 til dækning af omkostninger i forbindelse med bankoverførelse.

Udlejer kan annuller aftalen, hvis betingelserne ikke overholdes.